Nazwa programu:

EIC Accelerator pilot, SME-2b SME Instrument (grant only and blended finance)

Nazwa programu:

EIC Accelerator pilot, SME-2b SME Instrument (grant only and blended finance)

Organizator:

Komisja Europejska

Zakres projektu:

  • Organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym poszukiwanie partnerów oraz
    podwykonawców projektu,
  • Opracowanie wniosku/aplikacji do EIC Accelerator, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
    organizatora konkursu w ramach EIC Accelerator,
  • Opracowanie studium wykonalności,
  • Działania związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji do EIC Accelerator,
  • Prezentacja wniosku/aplikacji przed organizatorem konkursu w ramach Programu UE.

Celem projektu jest zdobycie eurograntu z programu EIC Accelerator na rozwiązanie Wnioskodawcy mające na celu wczesne wykrywanie objawów COVID-19 na bazie metod telemetrycznych. Planowany termin złożenia wniosku o Eurogrant to 7 października 2020.

Eurogrant umożliwi prace nad zastosowaniem zaawansowanych metod Sztucznej Inteligencji w klasyfikacji i wykrywaniu chorych na COVID-19 na bazie rejestracji na odległość biosygnałów pacjenta.

Projekt umożliwi przejście od etapu TRL6 do etapu TRL9. System będzie w przyszłości wykorzystywany przez szereg polskich szpitali, z którymi Wnioskodawca zawarł listy intencyjne.