Certyfikaty

AIDMED – System do pomiaru funkcji życiowych pacjenta to certyfikowany wyrób medyczny klasy IIa oznaczony znakiem CE2274.

 

Firma AIDMED posiada także certyfkat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO13485:2016-04 Wyroby Medyczne wydany przez TUV Nord Polska Sp. z o.o.

Certyfikaty