Projekt badawczy: Gameinn

Projekt aid2game – Opracowanie technologii pozwalających na wykorzystanie sensora biosygnałów do ulepszenia interakcji użytkownika ze światem gry.

Projekt jest realizowany w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Potrzeba

Zaproponowane przez firmę Aidmed Sp. z o.o. rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony producentów gier komputerowych na zwiększenie realizmu sterowania światem gry poprzez wykorzystanie sygnałów odzwierciedlających aktywność fizyczną, emocje oraz zaangażowanie gracza.

Producenci gier prowadzą ciągły “wyścig zbrojeń” celem przyciągnięcia jak największej społeczności graczy. Jednym z elementów tego wyścigu są inicjatywy mające na celu zwiększenie integracji pomiędzy graczem a światem gry. Celem projektu AID2GAME jest opracowanie funkcji i bibliotek (w postaci SDK) umożliwiających transformację sygnałów mierzonych z ciała gracza na ustrukturyzowane zestawy danych reprezentujących określone aktywności ruchowe oraz stan emocjonalny.

Efekty osiągnięte w ramach projektu umożliwią integrację rejestratora Aidlab z dowolną grą, co pozwoli wnioskodawcy zaistnieć na rynku gier komputerowych. Aidmed Sp. z o.o. jest producentem sensora Aidlab https://www.aidlab.com/ umożliwiającego pomiar czynności oddechowej, temperatury ciała, sygnału akustycznego, położenia/aktywności ruchowej, sygnału EKG.

 

Aidlab znalazł ponad 300 nabywców, m.in Uniwersytet Stanforda oraz Boeing Global Services (Jeppesen). W efekcie realizacji projektu powstanie AID2GAME – zestaw narzędzi typu SDK, realizujących funkcje:

  • transformacji dużej ilości danych z czujników biometrycznych do reprezentacji niskowymiarowej opisującej stan fizjologiczny,
  • segmentację oraz klasyfikację aktywności ruchowych (np. skoków, przysiadów),
  • pomiar zaangażowania gracza.

W ramach bibliotek SDK udostępniane będą pre-trenowane klasyfikatory aktywności ruchowej oparte na metodach uczenia maszynowego, a także narzędzia umożliwiające rozszerzanie katalogu aktywności (poprzez demonstrację aktywności) oraz personalizację klasyfikatorów (adaptację do indywidualnego profilu ruchowego gracza).