Projekt badawczy: LSI

Projekt B+R “Aidmed” realizowany w ramach funduszu inwestycyjnego Life Science Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Projekt

Przedmiotem niniejszego projektu są prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem wersji rozwiązania która będzie w stanie sprostać wymogom certyfikacyjnym dla wyrobu medycznego klasy IIa.

Podstawowym zastosowaniem wyrobu medycznego będzie diagnostyka Zaburzeń Oddychania Podczas Snu oraz schorzeń kardiologicznych.

Opisane prace badawczo-rozwojowe obejmują uzyskanie minimalnych funkcjonalności wymaganych przez klientów, badania laboratoryjne a także certyfikację wyrobu medycznego na rynki EU.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie wyrobu medycznego składającego się certyfikowanego (CE) Rejestratora, aplikacji mobilnej  aplikacji WEB realizującej następujące funkcjonalności:

  • Rejestracja sygnałów bio-medycznych z ciała pacjenta: EKG, SpO2, bioimpedancja klatki piersiowej, ruchy oddechowe, mikrofon, czujnik położenia, przepływ powietrza przez nos)
  • Transmisja zebranych sygnałów z Rejestratora do aplikacji mobilnej
  • Transmisja sygnałów z aplikacji mobilnej do aplikacji WEB
  • Przeglądanie zarejestrowanych biosygnałów w postaci wykresu zsynchronizowanych szeregów czasowych; przeglądanie biosygnałów umożliwia przewijanie w czasie, skalowanie w czasie i amplitudzie, filtrowanie, proste przekształcenia na sygnale
  • Adnotacje sygnału przez specjalistę: specjalista zaznacza na wykresie zdarzenia mające znaczenie kliniczne, znaczniki w postaci zdarzeń punktowych, bloków, zdarzenia w rozbiciu na kanały lub tylko w osi czasu; 
  • Automatyczna ocena zgodności wprowadzonych przez ekspertów adnotacji w oparciu o badania opisane przez wielu ekspertów. 
  • Zarządzanie dostępem do badań osób wykonujących adnotacje.

Wykonane zostaną prace związane z rozwojem konstrukcji Rejestratora AIDMED, w szczególności miniaturyzacją urządzenia oraz optymalizacją obudowy, optymalizacją firmware pod kątem wydajności oraz wdrożenie bluetooth 5.0. W wyniku prac powstanie urządzenie znacznie lepsze w stosunku do istniejącego protypu Rejestratora AIDMED. Na koniec projektu przewidziane jest przeprowadzenie certyfikacji całości jako wyrobu medycznego.

Drugim elementem projektu będzie równie stworzeniem metod oznaczania przez lekarzy istotnych klinicznie sygnałów biomedycznych zbieranych przez Rejestrator AIDMED (zapis badania EKG oraz polisomnografia: EKG, SpO2, bioimpedancja klatki piersiowej, ruchy oddechowe, mikrofon, czujnik położenia, przepływ powietrza przez nos).

System ten w może zostać w przyszłości wykorzystany na potrzeby budowy rozwiązania opartego o metody uczenia maszynowego wspierającego lekarza w analizie zapisów EKG oraz polisomnograficznych. Kluczowym efektem jaki zostanie tu uzyskany będzie możliwość wysoko-skalowalnego anotowania sygnałów biomedycznych i na tej podstawie budowania zbiorów ustrukturyzowanych danych medycznych. Brak takich zbiorów stanowi obecnie poważny problem w budowaniu algorytmów AI na potrzeb medycyny.