Bez kategorii

FAQ

By 29 kwietnia 202124 sierpnia, 2021No Comments

Instruktaż 

Filmy instruktażowe: aidmed-rejestrator oraz aidmed-aplikacja

 1. Wprowadzenie

Witaj w Aidmed – systemie, dzięki któremu lekarz może zdalnie monitorować Twój stan zdrowia. Jako pacjent, będziesz używać dwóch jego części: aplikacji mobilnej i rejestratora Aidmed. Dowiesz się, jak go poprawnie nałożyć i używać, a także jak rozwiązać niektóre problemy, które mogą się pojawić.

Za pomocą rejestratora AIDMED będziesz kontrolować swój stan zdrowia, dokonując pomiarów zgodnie z ustaloną z lekarzem lub konsultantem częstotliwością. Mogą to być na przykład 3 pomiary dziennie po 15 minut. Aplikacja mobilna AIDMED Health przypomni Ci, kiedy powinieneś je zrobić. Podczas badania powinieneś również uzupełnić wskazane informacje w aplikacji AIDMED Health lub podać je telefonicznie naszemu konsultantowi.

Co jakiś czas zostaniesz poproszony przez naszego konsultanta lub aplikację o dodatkowe badanie, na przykład pomiar nocny. Wypełnij je w miarę możliwości i samopoczucia.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi, możesz zgłosić je przez aplikację AIDMED Health lub naszego koordynatora. Dane koordynatora znajdziesz na karcie świadomej zgody.

2. Aidmed system

Aidmed System jest produktem przeznaczonym do zbierania i analizy sygnałów życiowych pacjenta. System jest przetestowany pod względem bezpieczeństwa i certyfikowany (Klasa IIa).

Cały system składa się z trzech części:

 • Rejestratora Aidmed One razem z dodatkowym wyposażeniem
 • Aplikacji mobilnej AIDMED Health
 • Systemu telemedycznego Aidmed Cloud, czyli serwera przechowującego i analizującego dane. Dostęp do serwera Aidmed Cloud mają tylko lekarze i specjaliści ochrony zdrowia

3. Opis zestawu

 • Aidmed One – To rejestrator medyczny noszony na klatce piersiowej, służący do pomiaru danych fizjologicznych
 • Pulsoksymetr – Urządzenie elektroniczne na bluetooth (certyfikowany Pulsoksymetr BM2000D) służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi (nasycenia krwi tlenem)
 • Pas napiersiowy – Pas na klatkę piersiową z elektroprzewodzącego materiału, do którego mocowany jest rejestrator Aidmed One
 • Kaniula nosowo-ustna – Akcesorium składające się z lekkiej rurki, umieszczanej z jednej strony w nozdrzach, z drugiej zaś podłączanej do Aidmed One. Służy do badania krzywej oddechowej. Złącze przeznaczone jest do połączenia kaniuli donosowo-ustnej z Aidmed One wraz z filtrem przeznaczonym do połączenia kaniuli nosowo-ustnej z Aidmed One. Pacjent otrzymuje zapas kaniul
 • Ładowarka i kabel micro USB
 • Opakowanie zewnętrzne (walizka transportowa)
 • Dokumenty i instrukcje

4. Co mierzy aidmed

Rejestrator posiada sensory zbierające następujące biosygnały:

 • Bioimpendancja – pomiar zmian objętości klatki piersiowej
 • Akcelerometr – pomiar ruchu i pozycji ciała pacjenta
 • Czujnik ciśnienia – przepływ powietrza przez nos/usta
 • Termometr – temperatura powierzchni skóry
 • Mikrofon – poziom głośności (ciśnienie akustyczne, np. kaszel)
 • EKG – jedno odprowadzenie na bazie elektrod silikonowych bez żelu do monitorowania rytmu serca
 • Czujnik SpO2 – tętno i saturacja krwi tlenem – napalcowy czujnik bezprzewodowy

5. Przed pomiarem

Pomiary wykonuje się po kilku minutach odpoczynku lub po wysiłku (w zależności od informacji przekazanej w trakcie kwalifikacji lub konsultacji kontrolnej)

• przed wykonaniem pomiarów należy umyć ręce i je osuszyć

• pomiary wykonuje się w pozycji siedzącej lub leżącej

Zapoznaj się z ulotką oraz instrukcją użytkowania rejestratora i jego konserwacji.

 • Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze wystarcza na 48 godzin ciągłej pracy. Czas ładowania akumulatora: do 3 godzin. Bez pomiarów nocnych jedno naładowanie powinno wystarczyć na całe badanie.
 • Aidmed One jak i pulsoksymetr nie jest wodoodporny ani odporny na zachlapania

6. Jak zakładać

 • Odpowiednio wyreguluj i nałóż na klatkę piersiową znajdujący się w zestawie pas. Pas napiersiowy powinien być zakładany bezpośrednio na skórę. Umieść Aidmed One na pasie, przypinając go za pomocą dwóch zaczepów znajdujących się w jego tylnej części. Podczas zakładania Aidmed One zwróć uwagę na jego prawidłowe ułożenie. Aidmed One powinien pozostawać w pozycji równoległej do ciała, na wysokości pomiędzy splotem słonecznym a sercem. Otwór na filtr/kaniulę powinien znajdować się w górnej części rejestratora. Aidmed One oraz pas powinny być zakładany bezpośrednio na skórę. Upewnij się, że pas napiersiowy jest ściśle zaciśnięty i przylega do ciała na całej szerokości. Pas powinien być założony na tyle ciasno, aby sprawiał lekkie uczucie dyskomfortu.
 • Umieść wypustki donosowe kaniuli w nozdrzach. Następnie przewody od nich nałóż za uszy tak, aby rozwidlenie przewodów znajdowało się pod brodą, a całość była napięta. Zabezpiecz przewody kawałkami plastra medycznego na policzkach. Zaciśnij przewody pod brodą. Wciśnij złącze filtra w odpowiednie miejsce w bocznej części Aidmed One. Następnie umieść końcówkę kaniuli w złączu filtra, wkręcając ją.
 • Załóż Pulsoksymetr na nadgarstek i podłącz do niego czujnik napalcowy(gumowa część). Następnie czujnik napalcowy załóż na palec wskazujący lub serdeczny. Włącz pulsoksymetr.
 • Uruchom Aplikację AIDMED Health i Włącz BT na telefonie. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk wielofunkcyjny rejestratora. Dioda zostanie podświetlona na zielono, sygnalizując poprawną inicjalizację Aidmed One.
 • Aidmed One automatycznie sparuje się z telefonem. Aplikacja powinna wykryć, że urządzenie zostało założone. Badanie automatycznie się rozpocznie, kiedy wszystkie urządzenia zostaną poprawnie nałożone.
 • Po zakończonym badaniu zdejmij Aidmed One. Aplikacja powinna wykryć, że Aidmed One został zdjęty. Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy. Aidmed One powinien się wyłączyć.

FAQ dla pacjenta

Jak wygląda rejestracja?

Jak założyć urządzenie główne rejestrator?

Przed użyciem Aidmed One, skórę należy oczyścić zgodnie z podstawowymi zasadami higieny oraz osuszyć.

Odpowiednio wyreguluj i nałóż na klatkę piersiową znajdujący się w zestawie pas. Pas napiersiowy powinien być zakładany bezpośrednio na skórę.

Umieść Aidmed One na pasie, przypinając go za pomocą dwóch zaczepów znajdujących się w jego tylnej części. Podczas zakładania Aidmed One zwróć uwagę na jego prawidłowe ułożenie. Aidmed One powinien pozostawać w pozycji równoległej do ciała, na wysokości pomiędzy splotem słonecznym a sercem. Aidmed One oraz pas powinny być zakładany bezpośrednio na skórę. Upewnij się, że pas napiersiowy jest ściśle zaciśnięty i przylega do ciała na całej szerokości. Pas powinien być założony na tyle ciasno aby sprawiał lekkie uczucie dyskomfortu.

Jak założyć akcesoria?

Umieść wypustki donosowe kaniuli w nozdrzach. Następnie przewody od nich nałóż za uszy tak, aby rozwidlenie przewodów znajdowało się pod brodą, a całość była napięta.

Zabezpiecz przewody kawałkami plastra medycznego na policzkach. Zaciśnij przewody pod brodą. Wciśnij złącze filtra w odpowiednie miejsce w bocznej części Aidmed One. Następnie umieść końcówkę kaniuli w złączu filtra, wkręcając ją.

Załóż Pulsoksymetr na nadgarstek i podłącz do niego czujnik napalcowy (gumowa część). Następnie czujnik napalcowy załóż na palec wskazujący lub serdeczny. Włącz pulsoksymetr.

Jak przeprowadzić badanie/pomiary?

 • Uruchom AIDMED Health na telefonie.
 • Włącz urządzenie. Dioda LED powinna zacząć szybko pulsować na zielono.
 • Włącz BT (Bluetooth) na telefonie oraz zaakceptuj odpowiednie uprawnienia. Aidmed One automatycznie sparuje się z telefonem. Jeśli wszystkie elementy systemu Aidmed są włączone oraz poprawnie nałożone, każdy z komponentów znajdujących się na ekranie zacznie wyświetlać wartości z danego sensora.
 • Badanie automatycznie się rozpocznie, kiedy wszystkie urządzenia zostaną poprawnie nałożone.
 • Po zakończonym badaniu zdejmij Aidmed One. Aplikacja powinna wykryć, że Aidmed One został zdjęty.
 • Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy. Aidmed One powinien się wyłączyć.

Czy jest dostępna dokładna instrukcja?

Pacjent otrzymał pełną instrukcję w zestawie i powinien zapoznać się Instrukcją użytkowania rejestratora dostarczoną w zestawie zawierającą informacje o: https://drive.google.com/file/d/1dTMX043kDWdON8QBzBr6tfxUZ3nrfIRq

 • Bezpieczeństwie użytkowania
 • Sposobie zakładania
 • Ładowaniu
 • Zasadach poprawnego użytkowania
 • Metodach konserwacji
 • Postępowaniu w razie awarii rejestratora
 • Zasadach korzystania z urządzenia.
 • Braku właściwości wodoodpornych rejestratora
 • Certyfikacjach urządzenia
 • Rejestrowanych biosygnałach
 • Synchronizacji danych
 • Rozwiązywaniu typowych problemów

Urządzenia Bluetooth, rejestrator i pulsoksymetr nie nawiązują automatycznie połączenia (nie parują się) z telefonem?

Jeśli urządzenie Bluetooth znajduje się poza zasięgiem komunikacji Bluetooth telefonu, para urządzeń nie zostanie połączona. Po zbliżeniu urządzenie wyłącz i włącz funkcję Bluetooth na telefonie oraz wyłącz i włącz rejestrator i pulsoksymetr i sprawdź, czy pozwoliło to rozwiązać problem.

Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden telefon z włączonym wyszukiwaniem Bluetooth może nawiązać się automatycznie połączenie z innym telefonem, który jest w zasięgu (należy wtedy wyłączyć funkcję Bluetooth w innych urządzeniach).

Mam problemy z instalacją aplikacji (android)?

Aby zainstalować aplikację należy otworzyć podany link na telefonie i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

W trakcie instalacji może się wyświetlić informacja, że należy zezwolić na instalację aplikacji z nieznanych źródeł. Opcję można znaleźć (Android) w:

Ustawienia -> Zabezpieczenia -> Zezwalaj na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł

Co zrobić jak pali się czerwona dioda?

Czerwona dioda oznacza, że urządzenie napotkało bardzo duży problem.
Należy spróbować zresetować urządzenie kiedy świeci się czerwona dioda:

1. cisnąć przycisk włączania

2. nie puszczać go i trzymać około 8 sekund dioda powinna się zmienić

3. puścić przycisk i dioda powinna wrócić do swojego pierwotnego stanu czyli zielonego.

Jeżeli to nie zadziała należy skontaktować się z supportem Aidmed

Stabilizacja temperatury

Nie wiedzę temperatury? Początkowe pomiary temperatury aż do osiągnięcia stabilizacji należy odrzucić.

Co się stanie jak rejestrator mi upadnie, zostanie uszkodzony, czy przestanie działać?

Pacjent nie odpowiada za szkody wyrządzone nieumyślnie. Należy się wtedy skontaktować z firmą Aidmed (dane kontaktowe na stronie www.aidmed.ai) lub koordynatorem badania i zostanie podjęta decyzja o zwrocie uszkodzonego urządzenia (bez konsekwencji dla pacjenta) i zakończeniu badania lub wydaniu zamiennika.

Posiadanie Internetu i transfer danych?

Pacjent korzystający z własnego smartfona i internetu może liczyć się z transferem rzędu 150-250kb na minutę rejestracji co przełoży się na ok 100 Mb transferu na całe badanie (>200Mb jeżeli pacjent będzie prowadził badania nocne).

Czy uczestnictwo w badaniu wiąże się z dodatkowymi obowiązkami?

Będziemy prosić Cię o wykonanie pomiarów i wypełnianie ankiet dotyczących twojego samopoczucia w kolejnych dniach obserwacji. To pozwoli nam zapewnić Ci lepszą opiekę.

Jak długo trwa badanie?

Docelowo 10 dni. W okolicach 10 doby zostanie przeprowadzony z pacjentem wywiad lekarski, na którego podstawie możliwe będzie przedłużenie do 14 dni.

Czy badanie jest częścią leczenia?

Nie, to badanie obserwacyjne, którego nie należy traktować jako formy leczenia. Niemniej, efektem będą wartościowe dane na temat Twojego zdrowia.

Czy biorę udział w eksperymencie medycznym czy badaniu klinicznym?

Nasze badanie jest prospektywnym i nieinwazyjnym badaniem obserwacyjnym z wykorzystaniem certyfikowanego wyrobu medycznego. Nie jest to eksperyment medyczny w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza ani badanie kliniczne w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Badanie w zakresie wykorzystania urządzenia out-of-label posiada zgodę komisji bioetycznej przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

W jakim zakresie przetwarzane są moje dane?

W systemie Aimed przetwarzane są dane osobowe zwykłe oraz dane szczególnej kategorii obejmujące dane dotyczące zdrowia (wrażliwe). Inspektorem danych osobowych właściwym jest wskazany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a Aidmed jest procesorem którego zadania związane są z obsługą, wspieraniem i monitorowaniem pacjentów. Szczegółowe informacje zawarte są w informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Jak wykonywać pomiary?

• pomiary wykonuje się po kilku minutach odpoczynku lub po wysiłku (w zależności od informacji przekazanej w trakcie kwalifikacji lub konsultacji kontrolnej)

• przed wykonaniem pomiarów należy umyć ręce

• pomiary wykonuje się w pozycji siedzącej lub leżącej

• szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi załączonej w zestawie

Co technicznie ujmując mierzy urządzenie?

Rejestrator AIDMED ONE posiada kilka modułów służących do pomiaru parametrów fizjologicznych. Sygnał EKG jest zbierany za pomocą jednokanałowego modułu ADS1292R poprzez silikonowe elektrody umieszczone na opasce zakładanej na klatkę piersiową. Moduł ten służy również do detekcji zmian impedancji elektrycznej klatki piersiowej. Zachodzą one podczas oddychania – wraz ze zmienianiem się kształtu klatki piersiowej podczas wdechów i wydechów zmienia się również przewodnictwo przez tkanki prądu o wysokiej częstotliwości. Na podstawie tych zmian można określić rytm oddechowy. Kolejnym modułem jest czujnik ciśnienia różnicowego SDP31-500PA. Za pomocą dostarczonej do niego kaniuli nosowo-ustnej można mierzyć przepływ powietrza przez nos i na tej podstawie określać rytm oraz głębokość oddechów. Urządzenie pozwala również na pomiar temperatury powierzchni skóry za pomocą kontaktowego czujnika temperatury SI7051. Należy zaznaczyć, że temperatura na powierzchni skóry – czyli poprawny wyniki pomiarowy nie musi odzwierciedlać temperatury ciała.

Kolejnym modułem jest czujnik ruchu inercyjnego ICM-20948, który pozwala na detekcję ruchów pacjenta oraz ruchów klatki piersiowej, co może ułatwiać określenie rytmu oddechowego bądź kaszlu. Rejestrator posiada też wbudowany mikrofon MP34DT04, za pomocą którego będzie można określać poziom głośności wybranych tonów odgłosów z klatki piersiowej, co jest przydatne przy detekcji kaszlu u pacjenta. Funkcje urządzenia są traktowane jako zawarte w jednej części aplikacyjnej. Do zestawu dołączony jest napalcowy bezprzewodowy pulsoksymetr.

Czy rejestrator nagrywa rozmowy?

Nie, analizuje tylko poziom hałasu (w decybelach) i na tej podstawie wykrywa kaszel.

Co się stanie z pomiarami wykonanymi w badaniu?

Twoje biopomiary i odpowiedzi na ankiety zostaną wykorzystane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i partnera Aidmed dla celów badań prowadzonych w zakresie chorób układu oddechowego.

Czy muszę zapłacić za użyczenie rejestratora?

Nie – jest to bezpłatna usługa w ramach badania naukowego i dzięki danym zgromadzonym można się przyczynić do rozwoju nauki i medycyny

Czy muszę zwrócić rejestrator?

Pacjent, który otrzyma rejestrator jest proszony do zadbania, aby został zwrócony w wyjściowym stanie, aby mógł pomagać innym chorym. Zestaw należy zwrócić po zakończeniu okresu obserwacji

Czy badanie jest bezpiecznie?

Tak – urządzenie jest wyrobem medycznym IIa (certyfikowanym), ale posiada też inne certyfikaty (m.in. ISO 13485) bezpieczeństwa elektrycznego, chemicznego itp. Co za tym idzie używanie rejestratora nie stanowi większego ryzyka niż czynności wykonywane w życiu codziennym. Wraz z zestawem dostarczana jest instrukcja bezpiecznej obsługi. Jeżeli jednak pacjent zauważy jakiekolwiek możliwe uszkodzenia (np. naderwany kabel do ładowania) powinien odstąpić od użytkowania rejestratora i skontaktować się z supportem.

Czy moje dane będą bezpieczne?

Dane osobowe i wrażliwe są przechowywane na zabezpieczonym certyfikatem serwerze.

Na koniec wyniki będą publikowane w formie zbiorczej i nie będą umożliwiały zidentyfikowania poszczególnych osób.

Z czego składa się zestaw pomiarowy:

Pacjent otrzyma starter pack: urządzenie w opakowaniu wraz z kompletem zawartości (wypróbowane w czasie pomiaru instruktażowego) czyli: Rejestrator, Pulsoksymetr, Opaska na klatkę piersiową, Kabel ładujący microUSB (z ładowarką niebędącą standardowym akcesorium), Kaniula donosowa do badania przepływu powietrza z nosa, Opakowanie zewnętrzne (walizka transportowa);

Jak zakładać Rejestrator Aidmed?

To przenośne urządzenie medyczne. Jest przeznaczony do noszenia na klatce piersiowej przez pacjenta za pomocą dołączonego pasa napiersiowego oraz dołączonego napalcowego pulsoksymetru.

Jak często ładować rejestrator?

Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze wystarcza na 48 godzin ciągłej pracy.

Czas ładowania akumulatora: do 3 godzin. Bez pomiarów nocnych jedno naładowanie powinno wystarczyć na całe badanie.

Co mierzy rejestrator?

Aidmed One służy do zbierania takich parametrów fizjologicznych jak EKG, saturacji, respiracji (metodą zmian impedancji klatki piersiowej oraz nosowego przepływu powietrza), ruchów ciała, ruchów klatki piersiowej, akustyki otoczenia i temperatury skóry;

Jakie czujniki zawiera Rejestrator?

Bioimpendancja – pomiar zmian objętości klatki piersiowej;

Akcelerometr – pomiar ruchu i pozycji ciała pacjenta;

Czujnik ciśnienia – przepływ powietrza przez nos/usta;

Termometr – temperatura powierzchni skóry;

Mikrofon – poziom głośności (ciśnienie akustyczne, np. kaszel);

Przetwornik ADS-EKG – jedno odprowadzenie na bazie elektrod silikonowych bez żelu;

Czujnik SpO2 – tętno i saturacja krwi tlenem – napalcowy czujnik bezprzewodowy

Jakie są parametry techniczne rejestratora?

Wybrane Parametry techniczne – dokładne dane w instrukcji obsługi

Temperatura pracy: 15°C do 40°C

Sygnalizacja pracy: dioda LED.

Prąd wejściowy max 125mA, 0.5 C.

Zasilanie: wewnętrzny akumulator Li-Polimer, napięcie stałe 3,6-4,2V.

Waga: 80g.

Bluetooth LE 4.1.

Wymiary: 67mm x 65,15mm x 23,5mm.

Urządzenie współpracuje: Ze smartfonem lub tabletem z szerokopasmowym dostępem do internetu oraz z co najmniej 1 GB RAM i Android 7.1+ lub iOS 11.1+ .

Jakie będę miał korzyści z udziału w badaniu?

– Stan zdrowia pacjenta będzie oceniony przez personel medyczny (przy wykorzystaniu badania w trakcie kwalifikacji analizy dokumentacji medycznej, zebranych biosygnałów i ankiet);

– konsultant telefoniczny bezpłatnie będzie opiekował się pacjentem i w razie czego będzie starał się zorganizować pomoc, jeśli będzie ona potrzebna;

– Pacjent Otrzyma dostęp do swoich danych biomedycznych;

Jak często mam się badać?

Pacjent powinien przeprowadzić 3 pomiary dziennie po 15 min. Ich ustalenie (odnośnie pory dnia i warunków w trakcie rejestracji) powinno nastąpić w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem AIDMED. Pacjent powinien oczekiwać połączenia z konsultantem, krótko po kwalifikacji (mniej więcej po 5h od kwalifikacji lub następnego dnia rano po kwalifikacji).

Tak więc ustalenie dzienniczka następuje w trakcie kontroli telefonicznej krótko po kwalifikacji. Może to zrobić lekarz w trakcie kwalifikacji (ale tylko jeżeli chce i nie jest to elementem obowiązkowym kwalifikacji).

Kiedy powinienem szukać nagłej pomocy, np. dzwonić na pogotowie?

Poinformować pacjenta, że posiada w zestawie informacje zachowania w przypadku pogorszenia stanu zdrowia. Dodatkowych informacji uzyska w czasie rozmowy telefonicznej krótko po kwalifikacji. Przede wszystkim powinien się kontaktować ze swoim lekarzem POZ. U świeżych rozpoznań COVID poinformować o głównym wskaźniku, który obserwuje – i, że w przypadku niskiej saturacji krwi tlenem zmierzonej pulsoksymetrem <94% (w przypadku pacjentów z chorobami układu oddechowego, może to być SpO2 <88% o czym należy poinformować pacjenta w czasie kwalifikacji), wskazany jest kontakt z numerem alarmowym.

Jak bezpiecznie się izolować w czasie choroby?

Poinformować pacjenta (z aktywnym zakażeniem), że posiada w zestawie informacje na temat odbywania izolacji. Zaznaczyć iż najważniejsza jest higiena respiratoryjna w przypadku współdomowników i osób opiekujących się pacjentem.

Mam Motorolę

Motorala może źle obsługiwać połączenie Bluetooth i związku tym połączenia mogą być urywane. Nie jesteśmy w stanie wspierać tego telefonu i w związku z tym radzimy korzystać z innych telefonów do rejestracji sygnałów.

Mam Huawei

Huawei może źle obsługiwać połączenie Bluetooth oraz nowsze egzemplarze nie posiadają sklepu play, przez co instalacja aplikacji mobilnej może odbyć się przez link na stronie internetowej.  Nie jesteśmy w stanie wspierać tego telefonu i w związku z tym radzimy korzystać z innych telefonów do rejestracji sygnałów.

Mam stary telefon

Nasza aplikacja działa pod Androida 7.1 (standard od około 2015) wzwyż. Telefony wyprodukowane przed 2015 rokiem (należy sprawdzić wersję Androida, bo jeszcze przez kilka lat niektóre marki korzystały ze starego oprogramowania) prawdopodobnie nie będą mogły służyć do rejestracji sygnałów.

 

Gdzie znajdę informacje o wynikach badania?

Dane bezpośrednio zbierane z pomiarów będą widoczne w aplikacji AIDMED Health. Wyniki w postaci raportu wraz z opisem lekarskim zostaną udostępnione po zakończeniu badania.